dječji vrtić pandica zagreb sesvetski kraljevec VESELA PANDICA DJEČJI VRTIĆ - Sesvetski Kraljevec Zagreb Sesvete- kindergarten Vesela Pandica
djecji vrtic vesela pandica sesvetski kraljevecdjecji vrtic vesela pandica sesvetski kraljevec

Dodatni programi koji su dostupni u našem vrtiću:

Engleski jezik

Sportske aktivnosti - uvod u svijet sporta: Rukomet, Atletika, Aerobik, Ples, Taekwondo, program Flexi kids

Svi programi vođeni su od certificiranih voditelja sa dugogodnišnjim iskustvom rada s djecom predškolske dobi.

Aktivnosti su integrirane u 10-satni program boravka u vrtiću, odnosno provode se bez naknade.

 

 

Copyright 2014 © Dječji vrtić Vesela Pandica. All rights reserved.